CultureHackathon – hva er det, hvorfor og hvordan?

Målet med en CultureHackathon er å identifisere faktisk kultur i team og organisasjoner, slik at kulturen kan bidra til måloppnåelser i organisasjonen. På en time finner dere ut hvilken kultur dere faktisk har. Prosessen er enkel; send ut kartleggingen og presenter resultatene direkte eller på en digital møteplass.

Velkommen som deltager i en Kultur- hackathon!

En kultur-hackathon er en datadrevet prosess med kartlegging og innsikt i teamkultur deres. Den foregår enten fysisk med alle sittende i rommet, eller logget på online, eller en hybrid. Det er en rask og lærerik måte for å finne ut av hva slags kultur man faktisk har. Navn og epost er allerede lagt inn i  løsningen vår, og når hackathonet starter får dere tilsendt en e-post med lenke til kartleggingen. Alle deltakere må ha med smart telefon eller laptop og ha tilgang til internett. Kartleggingen tar ca. 25 min. Etter gjennomføring får dere umiddelbart se kultur data for hele teamet. Hver enkelt deltaker får også en e-post, med sine personlige verdiprioriteringer.

Culture Intelligence

Culture Intelligence er et softwareselskap med en SaaS plattform til bruk for å kartlegge, analysere og presentere data på kultur i en virksomhet. Nytten av det er data og  innsikt i  verdiprioriteringer og kultur i team og organisasjoner. Dette er et godt utgangspunkt for læring og utvikling. Kultur dataen kan brukes der det er et behov i organisasjonen, for eksempel  for å nå strategiske mål, kulturendringer, lederutvikling, teamutvikling og ved fusjonering av selskaper etc.

Hvorfor er kultur viktig?

Verdier påvirker hvordan vi handler, kommuniserer, tar beslutninger og bygger relasjoner med andre. De høyest prioriterte verdiene definerer den faktiske kulturen i et team. Kultur er dokumentert å ha stor påvirkning på prestasjoner. Kultur er en kritisk faktor for hvordan teamet samarbeider, lærer og innoverer, som igjen påvirker implementering av strategi og endringsevne. Kultur er ikke lett å se, og derfor ikke lett å måle og styre. Gjennom tydelig presentasjon av verdiene i en teamkultur øker forståelsen for hva som er den faktiske kulturen. Dette er et godt grunnlag for utvikling mot en ønsket kultur som passer bedre til den strategien teamet har.

Metodikk

Culture Intelligence er bygget på forskning og teori rundt verdier og kultur samt erfaring fra bruk av modellen i prosjekter med mange tusen brukere. Modellen inneholder 100 verdier, hver med et definert innhold, og en bestemt plass i et system av tankesett/perspektiv som definerer retning for utvikling i en organisasjon. Rapportene viser personlige verdiprioriteringer og foretrukket tankesett , samt hvilken kulturkode en person eller team ligner mest på. Kulturkartet er en oppsummering av hvilke verdier teamet har felles og identifiserer gapet mellom faktisk og ønsket kultur.

Slik er kartleggingen lagt opp

Det finnes 100 verdier i modellen. Hver verdi er linket til en definisjon. Disse blir fremstilt i en tilfeldig rekkefølge, og du blir bedt om å prioritere det utsagnet som best beskriver hva som er viktigst for deg. Det valgte utsagnet er linket til en verdi som du da stemmer på. Her er et eksempel:

Det er mest viktig for meg å:

 1. vise hjelpsomhet
 2. utfordre andre
 3. ta vare på familien
 4. bygge et team

Ditt valg av en av de fire gir deg skår på den relaterte verdien. Det finnes ikke noe riktig og galt svar, velg det som er viktigst for deg. Følg magefølelsen. Tenk over hvem du er, ikke bare hva du gjør, og hva som er viktig for deg i alle deler av livet ditt. Prøv å ikke bare tenke jobb, bruk hele deg og innsikten i hva du faktisk mener er viktig for deg. Dette blir derfor en «buttom up» prosess, der alle bidrar med sine valg på hva som er viktige verdier i teamet.

 

GDPR

Håndteringen av personlige data er regulert av en databehandleravtale, som er basert på Datatilsynets standard mal. Personvern er svært viktig for Culture Intelligence og vi jobber med største ansvarlighet for å beskytte alle deltageres data i våre prosjekter. Vår personvernpolicy beskriver hvordan vi samler inn, rapporterer, bruker og lagrer dine data.

Litt mer generell info. iht ‘databehandler’ og ‘behandlingsansvarlig’.  I tilfellet med relasjonen mellom Culture Intelligence og din organisasjon, så er det den som er behandlingsansvarlig“ for personopplysninger som skal samles inn blant ansatte enten det er ifm en kartlegging, ansettelse, forsikring, lønnssystem eller annet.

Forvaltning av personopplysninger blir derfor et forhold mellom din organisasjon og den enkelte ansatte. Dette reguleres vanligvis i en ansettelsesavtale. Når det kommuniseres at de skal delta i en kulturkartlegging, så er det viktig at det presiserer at data forvaltes på en profesjonell måte. Data er anonymisert slik at ikke enkelt ansattes verdiprioriteringer skal synes. Hvordan dataene forvaltes er regulert i en databehandler avtale som er basert på et standard format fra datatilsynet. Eventuell sletting av data reguleres i databehandleravtalen. Hvordan databehandler sikrer dataene er beskrevet i databehandleravtalen.

hva slags personopplysninger vi samler inn

Hva får du

 • Faktisk kultur- data på hvem dere er sammen 
 • Individuell rapport på personlige verdiprioriteringer
 • Verdi sammenligning med andre i teamet ditt
 • Bedre utgangspunkt for effektive endringsprosesser

Hva unngår du

 • Forutinntatthet om antatt kultur 
 • Subjektive meninger om hva som trengs
 • Dyre og ineffektive endringsprosesser​

Gjennomføring av en CultureHackathon

En CultureHackathon er en synkron innsamling av data. Alle deltakere får tilsendt en kartlegging på e-mail når møte starter eller i forkant av møte, hvis det er ønskelig.

Agenda:

 1. Intro. til survey (hva er kultur og hvorfor kultur er viktig) – 10 min  
 2. Pålogging og gjennomføring av kartlegging- 30 min
 3. Tolkning av resultater/ data – 15 min
 4. Videre kulturreise – 5 min 

Total tid: 1 time

Antall deltakere: Antall deltakere er avhengig av behov, men det kan ikke være færre enn 6 personer.

Hvordan registrere deltakere i et CultureHackathon?

1. Last ned registreringsskjema

 • last ned registreringsskjema her.

2. Registrer deltakere

 • Legg inn e-post adresse og navn på de som skal delta i kartleggingen.
 • Står du fast, finner du tips og hjelp her: artikkelen

3. Last opp deltakere til kartleggingen

Hvis du allerede har tilgang til plattformen, last opp Excel-listen

Hvis du ikke har tilgang til plattformen, send Excel-listen til (Vi anbefaler på det sterkeste å bruke cloud platform som Google Drive og Onedrive for å dele filen)

Har du spørsmål?

Verdien av å vite hvor du står- kundecase der Viken Fiber AS, deler verdien av å jobbe systematisk og strategisk med kulturdata.

I dette webinaret møter du Marit Vindenes Løyning , HR-sjef hos Viken Fiber AS.

Globale endringer går fortere og fortere, business blir mer og mer kompleks og konkurrenter kommer fra flere og helt nye steder. Konsekvensen er at den strategiske horisonten blir kortere og kortere. Så behovet for å forstå hvor du skal blir viktig, men å forstå hvor du står blir enda viktigere. Innsikt i hvem vi er sammen blir en strategisk viktig faktor for å kunne navigere målrettet fremover. Lytt til hvordan Viken Fiber bruker kulturdata til å navigere i dette.

Hva er kultur og hvorfor trenger man å fokuserer på det?

For å kunne gi litt mer innsikt i hva kultur er og hvorfor det lønner seg å fokusere på det,  kan du se disse filmsnuttene.

Hvordan jobber vi med kultur

Hvorfor skal vi ha et kulturprosjekt