CultureCast #44 Hva er en optimal forskningskultur? Kjetil Tasken, Leder i Kreftforskningsinstituttet Oslo universitetssykehus

I dag overlever 3 av 4 kreft. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Samtidig vet vi at mer enn 38.000 personer ifkk kreft i 2022, og antallet vokser hvert år. Så vi trenger å forstå hva kreft er, hvordan det virker og best mulig finne ut av hvordan det kan bekjempes. I dette arbeidet gjør norsk forskning det i økende grad bedre enn de fleste. Det må vi også forstå hvorfor

For å snakke om dette har vi fått med oss en som har vært instrumentell for at deler av norsk kreftforskning nå er ledende i europa. Han er lege, proffessor i medisin fra UiO, leder Kreftforskningsinstituttet, og nøkkelpartner i “Komplette kreftsenteret ” CCC – Comprehensive Cancer Center – ved Oslo universitetssykehus. Presisjonsmedisin er hans arena, og han leder mange prosjekt, program og har egen forskning!

Velkommen til oss, Kjetil Tasken