CultureCast #12 - Hva er forskjellen mellom tradisjonell oljekultur og en renewable kultur? 

Oljeverden er i endring, Norge ikke noe unntak. Det betyr at oljeselskap nå fokuserer mer på fornybare energiløsninger, ref Equinors nylig publiserte strategi. Virksomhetene søker å ekspandere inn i nye segmenter, knyttet til blant annet lavkarbonløsninger og fornybar energi. Et eksempel er Equinors nye strategi for Energy transistion. Et annet eksempel i bransjen er oppkjøpsselskapet HitecVision, som er kjent for på å kjøpe opp, restrukturere, bygge opp og selge ulike typer virksomheter innen energi, og særlig olje og gass. Dette er utfordrende ettersom selskapene stort sett består av de samme eller bemannes opp fra tradisjonelle oljeselskap i stor grad. Vi er utrolig interessert i hvordan den overgangen i det hele tatt er mulig?


For å snakke om dette har jeg vært så heldig å få snakke med Hans Jakob Hegge, som for et år siden ble ansatt som ny finansdirektør i Oljeservice- og leverandørkonsernet Moreld, som kontrolleres av HitecVision. Det spennende er at Hans Jakob har jobbet i Equinor de siste 25 årene i flere ulike roller. Han er derfor helt perfekt til å sette lys og kommentarer rundt problemstillingen kulturovergang fra oljeselskap til fornybarselskap.
Velkommen til oss, Hans Jacob Hegge!

Hør podcasten
Linkedin-Banner-14-2048x1280.png