Om Studentsamskipnaden Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er studentenes velferdsorganisasjon, det vil si at de tilbyr studentboliger, kantiner og kafeer, barnehage, treningssentre, bokhandler, helsetjeneste og diverse studentgoder. 

 
SSN-Norge-Who-we-are.png-1
UTFORDINGER

Studentsamskipnaden Sørøst-Norges hovedutfordring var at de hovedsakelig hadde en forståelse av organisasjonskulturen basert på antagelser og observasjoner, uten tilstrekkelig faktabasert kunnskap om sin egen kultur. Videre var det en mangel på tilstrekkelige ressurser, verktøy og tid for å arbeide med kulturen i den grad det var ønskelig.

LØSNING

Culture Intelligence har vært en verdifull bidragsyter for å skaffe Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) innsikt og data på en enkel og rask måte. I tilleg har Culture Intelligence tilbudt nyttig rådgivning og økt forståelse for hvorfor kultur er viktig for å innfri strategien og skape et godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med Culture Intelligence og arbeidet som har kommet ut av det har gjort det mulig for SSN å knytte kulturaspektet mer direkte til sine strategiske målsettinger som organisasjon.

RESULTATER

Etter implementeringen av Culture Intelligence har SSN opplevd en betydelig endring i måten de jobber med kultur på. De baserer seg ikke lengre på antagelser, men jobber nå med kultur basert på data fra kartleggingen. Applikasjonen har tillatt SSN å arbeide strategisk med sin organisasjonskultur ved å tilby pålitelige data som grunnlag for å sette konkrete mål. Dette har også ført til en økt bevissthet og interesse for kulturen internt i organisasjonen.

 


Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er studentenes velferdsorganisasjon, og tilbyr studentboliger, kantiner og kafeer, barnehage, treningssentre, bokhandler, helsetjeneste og diverse studentgoder.

Alle som har betalt semesteravgift og som er studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sine åtte campus, samt ved Fagskolen i Kongsberg, Fagskolen i Vestfold og Telemark, Politihøgskolen i Stavern og Folkeuniversitetet avd. Sandefjord kan benytte seg av SSNs velferdsgoder.

Totalt er de rundt 160 ansatte innenfor en rekke ulike fag- og tjenesteområder: bokhandel, mat og drikke, treningssentre, studenthelse, samtaletjeneste, barnehage, studentboliger, renhold, eiendomsdrift, bærekraft, marked og kommunikasjon, HR, økonomi, teknologi, innovasjon og forretningsutvikling.

Hovedkontoret ligger på Fagerlund i Horten, og de ansatte er spredt utover syv campus i hele Sørøst-Norge.


Hvorfor ble det et prosjekt?

SSN arbeidet bredt og generelt med kultur, blant annet gjennom lederutvikling og verdibasert arbeid. De var opptatt av å bevisstgjøre sine verdier og lederprinsipper, de hadde verdiambassadører og tematiserte verdier gjennom internkommunikasjon.

Tidligere benyttet de ikke dedikerte verktøy for kulturarbeid, men gjennomførte medarbeiderundersøkelser og 360°-lederevalueringer.

Da SSN ønsket å jobbe mer dedikert med kulturen, søkte de etter en leverandør med kompetanse og lidenskap for organisasjonskultur, som ikke leverte standardiserte “hyllevare” løsninger.

Culture Intelligence var den leverandøren som utmerket seg sterkest på disse kriteriene. SSN var bevisst på at de ønsket en samarbeidspartner som var like motivert som dem, og som genuint ønsket at SSN som organisasjon skulle lykkes i sitt arbeid med kultur.


Nåsituasjonen

SSNCaseStudyBannerFinal-2048x786.png

SSN har et solid samarbeid med Culture Intelligence, hvor leverandøren viser lydhørhet overfor deres behov og erfaringer. Samarbeidet har strekt seg utover kulturkartlegging og lisensiering av systemet, og de opplever at Culture Intelligence og SSN gjensidig utfordrer og utvikler hverandre gjennom samarbeidet. Culture Intelligence er opptatt av å følge opp arbeidet med organisasjonskultur og avdekke hva som fungerer.

Culture Intelligence har blitt brukt som et verktøy for å kartlegge faktisk kultur, definere ønsket kultur, forstå kulturen i avdelinger og organisasjonen, jobbe med psykologisk trygghet, og i arbeidet med strategi og verdiformulering.

Alle lederne i toppledergruppen har tilgang til applikasjonen, og de fleste avdelingsledere har fått rapporter fra dataene i applikasjonen. HR bruker også applikasjonen aktivt.


Hvordan løste vi det?

Den primære forskjellen er at SSN nå baserer sine beslutninger på faktiske data fremfor antakelser og subjektive meninger.

Takket være anvendelsen av en kartleggingsapplikasjon, er de nå i stand til å ta en mer strategisk tilnærming til å utvikle organisasjonskulturen sin.

Ved å ha mer konkrete kulturdata tilgjengelig, har det blitt enklere for dem å sette opp mål til hvordan kulturen skal hjelpe dem å innfri strategien, og jobbe mot dette på en effektiv måte. I tillegg har de observert en økning i bevissthet og interesse for kulturen blant sine ansatte.

SSNCaseStudyBanner2-2048x786.png


Favorittfunksjoner i Culture Intelligence:

  • Gjennom applikasjonen har de fått til å jobbe strategisk med sin kultur og kulturelt med sin strategi.
  • Det er enkelt og oversiktlig, ikke minst det å kunne sammenligne ulike avdelinger.
  • Det er verdifullt å kunne klikke på en verdi eller et mindset og lese definisjon, sammenhenger og tips for hvordan de kan jobbe med dette.