Samfunnsansvar og virksomhetsansvar – hvilke forskjeller i kultur?

Samfunnet er i endring etter pandemien. Vi har lykkes i mye gjennom de to årene, men noe har vi virkelig ikke fått til. Før var fokus på økt produktivitet og effektivitet, mens nå trengs tverrfaglighet, samarbeid, mangfold og faglig ulikhet. Paradoksalt er det noe av det vi har mistet mest av gjennom pandemien. Så hvordan skal vi nå gjenskape en kultur med innovasjon, tverrfaglighet, nytenkning og vekst i samfunnet? Er det i det hele tatt mulig å bygge inn et samfunnsoppdrag der det er inkludert?

For å snakke om det har jeg fått med meg en som har levd hele sitt yrkesaktive liv i store organisasjoner, kjent på subkulturer og ulike nyanser. Hun er trent til kulturarbeid, og har allerede snudd rundt på flere store prosjekt. Nå jobber hun i et moderne teknologiselskap som har som ambisjon å være samfunnsbyggere, som blant annet prosjektledelse, smidig metodikk, tjenestedesign og endringsledelse, og kultur er aktuelt I nesten alle oppdrag.

Velkommen til oss, rådgiver i Bouvet, Sally Kemble!

Hør podcasten
WordpressBanner-2048x1280.png