CultureCast #43 Styrets rolle i utviklingen av riktig kultur I Kirsti Slotsvik, Daglig leder i Sørsida Utvikling


Hva er egentlig styrets rolle i å utvikle riktig kultur i styret og i virksomheten de styrer?

Er det forskjell på kultur i styrene i offentlig og privat sektor? Noen store offentlige prosjekt går over ende, har det med kultur å gjøre? Kommer man til å se etter andre typer styremedlemmer i offentlig sektor  i fremtiden? For å endre en styrekultur – hva trengs?

Vår gjest i dag har tidligere blant annet vært jernbanedirektør i Jernbanedirektoratet og kystdirektør for Kystverket. I tillegg innehar hun mange styreverv. bl.a fra Meterologisk inst, Sparebanken Vest, Helse M&R, norsk fotballforening Sunnmøre. Idag er hun daglig leder for Sørsida Utvikling, men nå har hun fått enda en kul ny jobb vi skal snakke mer om!

Velkommen til oss, Kirsti Slotsvik!