Om Unlock Potential

Unlock Potential er erfarne konsulenter som hjelper kunder med å nå sine ambisjoner og mål. Med sin kombinasjon av forretningsforståelse, ledererfaring og høyt engasjement for å forstå og utvikle mennesker og team, optimaliserer de adferd og struktur for å hjelpe kunder med å lykkes med strategiene sine. Unlock Potentials tilnærming er å gi lederstøtte for å tilrettelegge og drive utviklingsarbeid. 

Som en fornøyd partner med Culture Intelligence i over fire år, bruker Unlock Potential plattformen til lederutvikling, teamutvikling, utvikling av effektive ledergrupper, medarbeiderutvikling, etablering av verdisett, kartlegging av faktisk kultur og utvikling av ønsket kultur og adferd. 

Unlockpotential team bilde
UTFORDINGER

Utfordringer Unlock Potential møter hos sine kunder, er å få en forståelse for

  • Faktisk kultur og hvilke verdiprioriteringer den bygger på, og hvordan man kan styrke denne for å nå selskapets mål og strategier
  • Likheter og forskjeller mellom to selskaper i en integrasjonsfase
  • Styrker og utviklingsområder i og mellom et eller flere team
LØSNING

Culture Intelligence Plattformen har bidratt til

  • Innsikt i og forståelse av den faktiske kulturen som et startpunkt for videre utvikling
  • Eierskap hos de ansatte til egne verdiprioriteringer, og derigjennom den nødvendige forankringen og et engasjement for utvikling av ønsket kultur og adferd
RESULTATER

Unlock Potential har oppnådd positive resultater hos sine kunder ved å bruke Culture Intelligence til å

  • Etablere et felles verdisett, og en forståelse for adferden som er nødvendig for å nå selskapets mål og strategier, både på selskaps- og teamnivå
  • Utvikle en tydelig lederplattform med ønsket lederadferd
  • Bygge en felles kultur etter en integrasjon


Om Unlock Potential

Som en fornøyd partner med Culture Intelligence i over fire år, bruker Unlock Potential plattformen til lederutvikling, teamutvikling, utvikling av effektive ledergrupper, medarbeiderutvikling, etablering av verdisett, kartlegging av faktisk kultur og utvikling av ønsket kultur og adferd.

De jobber strategisk, helhetlig og systematisk for at kundene deres skal oppnå sine mål. Dette får de til gjennom sin unike kombinasjon av ledererfaring, forretningsforståelse og menneskelige innsikt.


Utfordringer

Unlock Potential møter ulike utfordringer hos sine kunder, spesielt når det gjelder å ha tilstrekkelig innsikt i hva som er den faktiske kulturen. Det betyr at kundene har utfordringer med å forstå og ta og ta eierskap til egne verdiprioriteringer, som er avgjørende for å forstå kulturen og hvordan man faktisk jobber sammen i selskapet. De har et behov for å forstå kulturelle forskjeller mellom to virksomheter i en integrasjonsfase, og også forskjeller mellom ulike team. Den viktigste utfordringen er allikevel å forstå hva som foregår i kulturen på team- og organisasjonsnivå, for å vite hvilke styrker man kan bygge videre på og eventuelt hvilke endringer man trenger å gjøre for å lykkes med selskapets mål og strategier.


Løsning 

Culture Intelligence plattformen har gitt en konkret løsning på disse utfordringene, og har muliggjort utvikling av ledelsesprinsipper og felles lederplattform for enhetlig ledelse. Det har også bidratt til å utvikle felles identitet i nystartede selskap og etter en integrasjon. Plattformen har bidratt til å få en forståelse for startpunktet, tilrettelagt for videre utvikling, og etablert en forankring og et engasjement for utvikling av ønsket adferd for å nå selskapets mål.

Bruken av Culture Intelligence gir et godt grunnlag for systematisk og strukturert arbeid basert på faktiske data. Får raskt tilgang til informasjon om mange mennesker, og kan også trekke ut data på ulike nivå i organisasjonen (individ, team, ledergrupper, totalt). Gir også analysemuligheter mot normgrupper og industribenchmarks.

Vibeke Forgaard og Siv Skjæveland Valseth, Co-founders hos Unlock Potential

CaseStudyUnlockPotentialBanner-2048x786.png


Implementering 

For å kunne ta i bruk Culture Intelligence må alle kunder og partnere gjennom en lærings- og sertifiseringsprosess.

Det krevde en egeninnsats for å få en helhetlig forståelse av alle verdier, men vi kom umiddelbart i gang med arbeidet hos våre kunder når denne var gjennomført. Plattformen gir et godt grunnlag for systematisk og strukturert arbeid basert på faktisk data. Favorittfunksjon ved produktet er innsikt i topp prioriterte verdier, mindset, kulturkart og fleksibilitet ift. bygging av kulturkoder.

Vibeke Forgaard og Siv Skjæveland Valseth, Co-founders hos Unlock Potential

Resultat

Unlock Potential har oppnådd mange positive resultater gjennom å bruke Culture Intelligence, inkludert etablert verdisett, brobygging etter en integrasjon, og en tydelig lederplattform med ønsket lederadferd. De har hatt glede av verktøyet og den metodiske tilnærmingen i alle sine oppdrag.

Årsakene til at vi i Unlock Potential valgte å jobbe med Culture Intelligence er koblingen av kulturen mot strategien. Dette sikrer en strategisk tilnærming i utviklingsarbeid av mennesker og organisasjon, og den metodiske tilnærmingen som passer godt med vår forretningsmodell og det vi har tro på.

Vibeke Forgaard og Siv Skjæveland Valseth, Co-founders hos Unlock Potential