Norwegian Bokmal

Culture Intelligence Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personvern er viktig i Culture Intelligence sine leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

AdobeStock_384871442

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av Culture Intelligence?

Kartlegging av organisasjonskultur

Culture Intelligence leverer en programvare (SaaS) løsning for kartlegging av organisasjonskultur. Kartleggingen foregår ved at det sendes ut en e-post med en link til en spørreundersøkelse som mottakeren svarer på. Det er typisk følgende personlige data som samles inn: navn, epost, arbeidsgivers navn, alder, kjønn, stilling og nasjonalitet. Dine verdiprioriteringer blir også samlet inn.

Hensikten med en kulturkartlegging er å måle den faktiske kulturen i en organisasjon ved å aggregere besvarelsene fra alle medlemmer av organisasjonen. Personlige data behandles anonymt og kan ikke deles på tvers i en organisasjon. En organisasjon kan også definere en ønsket kultur. Ved å definere en ønsket kultur, så kan organisasjonen bruke programvareløsningen til å identifisere gap mellom faktisk kultur og ønsket kultur. Ved å ha kunnskap om et slik gap så kan organisasjonen jobbe aktivt med å endre kultur og dermed lukke gapet.

Alle detaljer om hvordan dine personopplysninger er håndtert i relasjon mellom Culture Intelligence (Databehandler) og behandlingsansvarlig er definert i en egen databehandleravtale. I avtalen finner du detaljert informasjon om hvordan data lagres, sikres og slettes. Liste over underdatabehandlere som benyttes spesifikt i forbindelse med denne programvaren (SaaS) er listet i databehandleravtalen. Databehandleravtalen er basert på en standard mal fra Datatilsynet. Culture Intelligence sin standard databehandleravtale er tilgjengelig her

Kunde- og leverandøropplysninger

Culture Intelligence behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f, samt GDPR Artikkel 9 bokstav a og b. Personopplysningene lagres i en egen database og slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet.

Underdatabehandlere

Culture Intelligence kan komme til å bruke underdatabehandlere. Som følge av våre tjenester, opptrer vi som databehandler for svært mange kunder. Vi baserer oss derfor på generell tillatelse til bruk av underdatabehandlere, jf. GDPR Artikkel 28. Dette avtales med kunden i vår databehandleravtale.

Ved bruk av underdatabehandlere bekrefter vi at disse pålegges de samme forpliktelser med hensyn til vern og bruk av personopplysninger og andre kundedata som Culture Intelligence.

Leverandører som opptrer som underdatabehandlere for Culture Intelligence skal kunne dokumentere gode interne rutiner for personvern og informasjonssikkerhet gjennom sertifiseringer, rapport fra uavhengig revisjon av leverandøren, eller annen relevant dokumentasjon. Culture Intelligence kan gjennomføre sikkerhetsrevisjoner for å påse at leverandøren behandler personopplysninger i tråd med kravene i GDPR.

En oversikt over underdatabehandlere som benyttes av Culture Intelligence pr. 21. september 2021 følger i tabellen nedenfor. Det presiseres at hvilke underdatabehandlere som benyttes avhenger av hvilke tjenester vi leverer, og vil derfor variere fra kunde til kunde.

TABLE

Navn Type behandling Lokasjon datasenter Hjemmeside
Hubspot Lagring av kundedata (CRM) USA

HubSpot | Inbound Marketing, Sales, and Service Software

 

Office 365 Kundedata, generelle documenter og e-post EU / EEA

Dataintegritet i skyen på sitt beste | Microsoft Klareringssenter

 

Tripletex Regnskap Norge https://www.tripletex.no/

 

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføring og bruk av cultureintelligence.io

Culture Intelligence behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Slike opplysninger blir ikke utvekslet med andre virksomheter.

Nyhetsbrev og seminarinvitasjoner

Det er mulig å frivillig abonnere på nyhetsbrev, seminarinvitasjoner og annet fagstoff fra Culture Intelligence. Dersom det ikke foreligger et eksisterende kundeforhold innebærer dette at du samtykker til å jevnlig motta e-post med de nyhetsbrevene du har valgt å abonnere på. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR Artikkel 6 bokstav a. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Culture Intelligence vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

I tilfeller der det foreligger et eksisterende kundeforhold har Culture Intelligence en berettiget interesse i å markedsføre seg overfor sine kunder. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR Artikkel 6 bokstav f. Du kan når som helst be om å bli slettet fra vår e-post liste.

For å kunne sende nyhetsbrevene til riktig person er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse, bedriftsnavn og stillingstittel, og ved påmelding til et av våre seminarer vil vi også be om ditt telefonnummer. Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre. Du kan når som helst be om innsyn i disse opplysningene og be om at informasjonen slettes. Personopplysningene vi har lagret om deg som har samtykket til å motta våre nyhetsbrev og seminarinvitasjoner lagres så lenge du er abonnement.

Forespørsler via nettsiden

Ved bruk av skjema «Kontakt oss» på cultureintelligence.io, må du oppgi navn og e-postadresse. Opplysningene lagres i nettsidens database som administreres av Culture Intelligence sin webredaktør, og vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor Culture Intelligence. Informasjonen slettes fortløpende fra databasen.

Det er mulig å kjøpe tjenester fra cultureintelligence.io. For at vi skal kunne behandle din bestilling er det nødvendig at du oppgir informasjon om deg og ditt selskap.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR Artikkel 6 bokstav b.

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)

På Culture Intelligence sine nettsider The Culture Analytics Platform – Culture Intelligence logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics, Google Tags Manager og Albacross. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel (cookie) i din nettleser. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Besøkendes IP-adresse lagres normalt ikke, med noen unntak:

  • Applikasjonsfeil; feillogg og IP-adresse opprettes for å kunne undersøke feilen.
  • Dersom systemets brukerlogg og sporing (EMS) aktiveres.
  • Handlinger og IP-adresse til «Back-end users», slik som webredaktør og administratorer, lagres.

Google Analytics

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Culture Intelligence benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Tag Manager

I kombinasjon med Google Analytics benytter vi Google Tag Manager for å hjelpe oss distribuere forskjellige kodesnutter på nettstedet, som setter en cookie for å ivareta informasjon om inneværende sesjon.

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, herunder Google, viser egne målrettede annonser fra Culture Intelligence på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing. Du kan lese mer om fordelene med remarketing her.

Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her.

 

Barns personvern

Vår nettside er ikke konstruert for eller rettet mot barn under 13 år, og vi vil aldri bevisst samle inn eller vedlikeholde informasjon om barn under 13 år.

 

Behandling av personopplysninger knyttet til jobbsøkere

Ved registrering og/eller abonnering på ledige stillinger hos Culture Intelligence, samt ved innsending av CV, søknad og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer. I enkelte tilfeller gjennomføres det elektronisk kulturanalyse av aktuelle kandidater, og Culture Intelligence behandler med dette resultater knyttet til testene. Personopplysningene innhentes fra jobbsøkerne.

I tilfeller der Culture Intelligence benytter leverandør av rekrutteringstjenester vil behandlingen være bundet av databehandleravtale. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål enn behandling knyttet til jobbsøking.

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling hos Culture Intelligence, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene oppbevares lengre. Det presiseres at jobbsøkere kan få opplysningene slettet når de måtte ønske det.

 

Overføring/utlevering av personopplysninger

Overføring til tredjeland

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS uten skriftlig godkjenning fra behandlingsansvarlige. Ved overføring til tredjeland skal det inngås avtale om overføringsgrunnlag, for eksempel Datatilsynets standardkontrakter for overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS.

Utlevering

Culture Intelligence utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er lovpålagt ved lov.

Versjon 6.0, 2022-11-01