Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Culture Intelligence er et selskap som leverer sine tjenester til selskaper som omfattes av denne loven, og gir her vårt svar til hvordan vi ivaretar dette.

Mer om loven finner du hos Forbrukertilsynet.

Mer om loven
AdobeStock_410608175_stor

Ivaretakelse av åpenhetsloven og bærekraftig gjennomføring av oppdraget

Åpenhetsloven ivaretas i Culture Intelligence ved at vårt styre har vedtatt at selskapet skal drive ansvarlig når det gjelder arbeidsforhold. Vårt produkt er i seg selv rettet mot å identifisere verdier og kultur i en virksomhet. Vi gjennomfører selv egen kulturprosess hvert kvartal, der vi kartlegger kultur og verdier som påvirker måten vi jobber på. Siden 2020 har vi gjennomført egne Culture Hackathons i vårt eget team, og har fulgt vår egen metodikk for å sørge for at selskapet vokser på en god måte. 

Vår risikoanalyse av partnere i fht menneskerettighetsbrudd mv., vurderer vi fortløpende gjennom vårt sertifiseringsprogram for å være partner. Vi har vurdert at mht partnere er det svært liten risiko, og vi har av den grunn ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak. 

I fht leverandøren vår på utvikling har vi gjennomført kulturkartlegging og analyse av dem. I dialog og prosess med lederteamet der kan vi sikre at vår risikoanalyse er oppdatert for denne virksomheten.  

Vi ivaretar også en bærekraftig gjennomføring av oppdraget gjennom vår risikoanalyse i åpenhetsloven og det faktum at vårt produkt og vår forretningsmodell et basert på FN’s bærekraftsmål nr 17 (Partnerships for the goals), ved at verdier bygger partnerskap for bærekraftige mål. Produktet vårt er i seg selv en risikoanalyse på etisk og bærekraftig drift, som vi gjennom vår presentasjon kommuniserer til alle potensielle kunder og leverandører.

Culture Intelligence er per november 2022 sertifisert i henhold til ISO 27001. Gitt arten av vår forretningsdrift, og med de retningslinjer og kontroll som Culture Intelligence har på plass, mener vi at det ikke er en vesentlig risiko for negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innenfor vår virksomhet hos våre underleverandører og samarbeidspartnere. Det gjennomføres likefult alltid løpende kontroll og vurdering i tråd med våre interne retningslinjer.