Culture Intelligence
Content Hub

 

24. April 2023 | Case Study
Kulturutvikling hos Studentsamskipnaden Sørøst-Norge med Culture Intelligence
Hvordan Studentsamskipnaden Sørøst-Norges brukte Culture Intelligence for å utvikle en ønsket kultur og verdiformulering
27. March 2023 | Case Study
Unlock Potential ga positive kundresultater med Culture Intelligence
Unlock Potential har oppnådd positive resultater hos kunder ved kulturintelligens. Felles verdier, lederplattform og kultur er etablert.
23. March 2023 | Case Study
Culture Intelligence styrket kreftforskningens kultur
Hvordan Culture Intelligence bistod Institutt for Kreftforskning med å utvikle en effektiv og samarbeidsorientert kultur innenfor en...
4. January 2023 | Case Study
Viken Fiber and Culture Intelligence
Using Culture Intelligence to conduct the values assessments to get insight into the current culture and build the aspired culture.