Culture Intelligence
Content Hub

24. April 2023 | Case Study
Kulturutvikling hos Studentsamskipnaden Sørøst-Norge med Culture Intelligence
Hvordan Studentsamskipnaden Sørøst-Norges brukte Culture Intelligence for å utvikle en ønsket kultur og verdiformulering
Read more
27. March 2023 | Case Study
Unlock Potential ga positive kundresultater med Culture Intelligence
Unlock Potential har oppnådd positive resultater hos kunder ved kulturintelligens. Felles verdier, lederplattform og kultur er etablert.
Read more
23. March 2023 | Case Study
Culture Intelligence styrket kreftforskningens kultur
Hvordan Culture Intelligence bistod Institutt for Kreftforskning med å utvikle en effektiv og samarbeidsorientert kultur innenfor en...
Read more
4. January 2023 | Case Study
Viken Fiber and Culture Intelligence
Using Culture Intelligence to conduct the values assessments to get insight into the current culture and build the aspired culture.
Read more