Culture Intelligence
Content Hub

 

16. November 2023 | Podcast
CultureCast #48 ESG og Fremtiden: Kan Vi Rydde Opp i Rotet?
Miljøendringer bekymrer, men ESG-taxonomi gir håp. 64% G250 ser miljø som største risiko. Hvordan rette opp? Ekspert deler innsikt etter 20 års...
16. November 2023 | Podcast
CultureCast #47 Advokatbransjens Skifte: Mangfold, Digitalisering og...
Opplev advokatbransjens nye bølge! Digitalisering og mangfold endrer spillereglene. Utforsk frisk tilnærming til smarte hoder og tradisjoner!
7. September 2023 | Podcast
CultureCast #46 Circular Economy and Revised Mindsets
The world's biggest problem: climate care, 1.5°C target. Circular economy, industry change, and a culture shift with new tech needed.
7. July 2023 | Podcast
CultureCast #45 Hvor mye er en god kultur verdt?
Det er ingen i startupverden som synes det er lett å få til finansiering akkurat nå. Med store utfordringer og enda større uforutsigbarhet i markedet
26. June 2023 | Podcast
CultureCast #44 Hva er en optimal forskningskultur? Kjetil Tasken
I dag overlever 3 av 4 kreft. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Samtidig vet vi at mer enn 38.000 personer ifkk kreft i 2022, og antallet...
19. June 2023 | Podcast
CultureCast #43 Styrets rolle i utviklingen av riktig kultur | Kirsti Slotsvik,...
Er det forskjell på kultur i styrene i offentlig og privat sektor? Noen store offentlige prosjekt går over ende, har det med kultur å gjøre?
16. June 2023 | Podcast
CultureCast #42 Energibransjen er I kraftig endring I Øivind Askvik, CEO i LEDE
Energibransjen er i stor endring. Nettselskap møter desentralisert kraftproduksjon og digitalisering, sokkelen skal elektrifiseres, prisene er...
24. May 2023 | Podcast
CultureCast #41 Styrets betydning for organisasjonskultur
Styrerommet ser nemlig ut til å ha fått være i fred for både kulturdiskusjoner og verdiorienteringer. Men nå på den stigende kurven av people...
8. May 2023 | Podcast
CultureCast #40 Resilient Leadership: Thriving in Times of Disruption
Disruptions spur innovation, crucial for growth. Today's leaders need resilience. Our 10+ years experienced guest emphasizes bouncing back from...
3. May 2023 | Podcast
CultureCast #39 Norway’s Oil Industry: Enegry Transformation, Culture and...
The oil industry is undergoing major change, and the energy transformation has been described as the biggest industry paradigm shift in Norwegian...
24. April 2023 | Podcast
CultureCast #38:Digital Norge: Empowering ledere og team
Digitalisering er ikke nytt, men vokser fortsatt. Alle bransjer opplever disrupsjon og trenger utvikling, innovasjon og ny kultur.
17. April 2023 | Podcast
CultureCast #37 Utvikling av kultur for å Lede og trene best i verden I Jarle...
Performance culture is a frequently discussed topic, and the key to achieving success lies in understanding what is required and how to reach the...
1 2 3 4 5 6