Culture Intelligence
Content Hub

 

19. December 2022 | Podcast
CultureCast #26: Har konsulentbransjen selv utviklet et verdisett som virker?
Konsulentbransjen jobber med riktige verdier og kultur for best kundeservice. Virker det for dem?
6. December 2022 | Podcast
CultureCast #25: Hvordan jobber en organisasjon for å kunne endre tilbudet sitt...
I løpet av pandemien snudde mange ting seg i forretningsverdenen. Mange bedrifter opplevde fullstendig endrede rammevilkår, kostnader og oppgaver.
29. November 2022 | Podcast
CultureCast #24: Verden er et utfordrende sted akkurat nå 
I denne episoden gjør vi en pilot for å kombinere to sett refleksjoner. Vi har invitert to gjester: Rune Bjerke og Yngvar Ugland.
21. November 2022 | Podcast
CultureCast #23: Innovasjonkultur
Når store system endres, søker vi innovasjon, men gamle ideer seirer ofte. Men ikke alltid!
14. November 2022 | Podcast
CultureCast #22: Kultur for bærekraft I Kim Noguera Gabrielli
Akkurat nå er Europa i sin verste konflikt siden 2. verdenskrig. Land støtter ulike sider, miljøsaker drukner i krigens bråk. Nato, EU og FN i...
9. November 2022 | Podcast
CultureCast #21: Energibransjen er i endring
Energibransjen er i stor endring. Dekarbonisering, elektrifisering, bransjeutfordringer står i kø. Kommunikasjon og debatt er viktigere enn noen gang.
1. November 2022 | Podcast
CultureCast #20: En trippel bunnlinje, people, planet & profit
Triple bunnlinje: folk, planet og profitt - men hvordan praktiseres det? Hva er nær ledelse?
21. October 2022 | Podcast
CultureCast #19: Team som tør
Radikal endring, pandemi, krig, markedsturbulens. Lederen må forme riktig teamkultur nå. Hva trengs? Psykologisk trygghet? Ny ledelse? Mot? Hardt...
7. September 2022 | Podcast
CultureCast #18: CEO´s ansvar for å bygge riktig kultur
Kultur i organisasjonen er viktig for styrer. Styremedlemmer har ansvar for riktig kultur. Hvordan oppnås dette og hvilken betydning har det?
20. July 2022 | Podcast
CultureCast #17: “How can the oil industry innovate to meet goals of...
The oil and gas industry is becoming the energy industry, and to do that there is need for rethinking the way they operate.
28. June 2022 | Podcast
CultureCast #16: Lederkultur for å få fantastiske ledere
Ledekultur er avgjørende. Kan vi definere den og forbedre lederes evne til å styre selskapet?
1. June 2022 | Podcast
CultureCast #15: Kvinner i tech – krever det en egen kultur?
Å bygge kultur tar tid og krever innsikt, data og systematikk. Tech-kultur er viktig i teknologibransjen. Er den inkluderende for alle?
1 2 3 4 5 6