Gratis Seminar om Kulturledelse

Hvordan datadrevet kulturledelse bidrar til økt endringstakt i Lede.

Nettselskapene er nøkkelen for å få gjennomført det grønne skiftet. De er under stort press. Ny teknologi tas i bruk for å utnytte det eksisterende strømnett bedre, kundeforventninger endres, og bedrifter som skal elektrifisere står i kø. All endring som pågår medfører et stort behov for å jobbe på nye måter. Det krever en ny kultur – en kultur som tilpasser seg endringer raskt.

Lede har en ny strategi hvor det å arbeide med kultur står sentralt. De startet utvikling av sin kultur med en KulturHackathon hvor de kartla 400 medarbeidere. Deretter jobbet toppledelsen målrettet med å bygge innsikt i egen kultur og deretter definerte selskapet en ønsket kultur. Mellomlederne ble engasjert I et kulturlederprogram der endring og utvikling av mennesker stod sentralt.

Øivind Askvik, CEO, har vært inspirator og ledet prosessen, og på seminaret vil han dele erfaringene fra programmet.

Målgruppe: Dette programmet er spesielt relevant for ledere på alle nivåer som har behov for å bidra utvikle sin kultur.​​

På webinaret får du innsikt om:

  • Hvorfor kultur er viktig​
  • Hva kulturledelse er​
  • Hvordan finne og bruke data til kulturledelse​
  • Hva det betyr for ledere i en organisasjon å gjennomføre en  Kulturreise i egen avdeling
Til påmelding
Gratis seminar om kulturledelse