Culture Intelligence
Content Hub

13. July 2022 | Video
What are culture development challenges?
You, as a leader, cannot just say, “Oh, let’s do culture development.” The main question is where the development process should start and where it...
Read more
28. June 2022 | Podcast
CultureCast #16: Lederkultur for å få fantastiske ledere
Ledekultur er avgjørende. Kan vi definere den og forbedre lederes evne til å styre selskapet?
Read more
22. June 2022 | Video
Changing organizational culture – Why it is so challenging?
It is difficult to change organizational culture when leaders are not able to communicate clearly why they need another culture.
Read more
20. June 2022 | Video
What is culture for business?
Although those perks of course help and represent some sort of culture they are really not the core of a culture that we are looking at in business.
Read more
1. June 2022 | Podcast
CultureCast #15: Kvinner i tech – krever det en egen kultur?
Å bygge kultur tar tid og krever innsikt, data og systematikk. Tech-kultur er viktig i teknologibransjen. Er den inkluderende for alle?
Read more
16. May 2022 | Podcast
CultureCast #14: Samfunnsansvar og virksomhetsansvar – hvilke forskjeller i...
Hvordan skape kultur med innovasjon, tverrfaglighet, vekst i samfunnet? Kan vi inkludere samfunnsoppdrag?
Read more
5. May 2022 | Podcast
CultureCast #13: Finnes en riktig kultur for å lykkes med innovasjonsledelse?
Innovasjon har blitt en standard, ISO 56000, så nå er det ikke lenger helt enkelt å jobbe med innovasjon, eller er det blitt lettere?
Read more
28. April 2022 | Podcast
CultureCast #12: Hva er forskjellen mellom tradisjonell oljekultur og en...
Oljeverden er i endring, Norge ikke noe unntak. Det betyr at oljeselskap nå fokuserer mer på fornybare energiløsninger, ref Equinors nylig publiserte...
Read more
21. April 2022 | Article
The Psychologically Safe Culture
Discover the importance of psychological safety in creating a culture of innovation and collaboration.
Read more
28. March 2022 | Podcast
CultureCast #11: Hvordan-kan-vi-rekruttere-til-og-beholde-den-riktige-kulturen?
2021 hadde de som mål å doble antall ansatte, helst uten å miste noen av de som allerede er ombord. Er det i det hele tatt mulig? Og hva skjer da...
Read more
22. March 2022 | Podcast
CultureCast #10: Hvilke verdier trenger vi for å lykkes med krevende turer?
Nå trenger virkelig alle bedrifter å fokusere på noe positivt, og da spør de seg; hva slags kult trenger vi for å utvikle oss videre?
Read more
17. March 2022 | Podcast
CultureCast #9: Hva slags kultur er viktig for å skape psykologisk trygghet?
Er det naivt å tro at vi kommer tilbake til normalen? Kankje vi allerede er der, at det er dette som er akkurat det, den nye normalen?
Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10